ภูมิศาสตร์ของประเทศจีน

ประเทศจีนนั้นมีขนาดใหญ่ถึง 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองจากรัสเซีย และ แคนนาดา แต่พื้นที่นั้นกลับเป็นข้อมูลที่ไม่แน่นอน บ้างก็ว่าอันดับ 3 บ้างก็ว่าอันดับ 4 ซึ่งความใหญ่ของภูมิประเทศทำให้มีภูมิศาสตร์ สภาพอากาศที่แตกต่างกันมาของพื้นที่ ซึ่งในแต่ละพื้นที่นั้นมีลักษณะที่ต่างกัน รวมถึงเป็นประเทศที่ติดกับชายแดนประเทศอื่นๆถึง 14 ประเทศ ซึ่งมีพรมแดนทางบกที่ทางยาวถึง 21,117 กิโลเมตร ซึ่งยาวที่สุดในโลกด้วย

ประเทศจีนนั้น ส่วนใหญ่จะมีเนื้อที่ของทะเลทรายมากกว่าพื้นที่อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปอีกหลายพื้นที่ ซึ่งตามแนวชายฝั่งที่ติดกับทะเลเหลืองและทะเลจีนตะวันออก ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มและมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น นอกจากนี้ยังมีเขตที่ราบสูงมองโกเลียทางตอนเหนือซึ่งประกอบด้วยทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ทางตอนใต้ประกอบด้วยหุบเขา แนวเขา และดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ และยังมีเทือกเขาสูงตามแนวเทือกเขาหิมาลัยซึ่งครึ่งหนึ่งของยอดเขาเอเวอร์เรสต์อยู่ทางเขตแดนของประเทศจีน  อีกทั้งประเทศจีนยังประกอบด้วยทะเลทรายที่แห้งแล้งถึง 2 แห่ง คือ ทะเลทรายทาคลามากัน และ ทะเลทรายโกบี

พื้นที่อาศัยในเขตใกล้กับทะเลทรายมักเจอปัญหาสภาวะอากาศที่รุนแรง เช่น พายุทะเลทราย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำที่ต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณทะเลทรายโกบี บริเวณดังกล่าวมักเกิดปัญหาภัยแล้งยาวนานและไม่สามารถทำเกษตรกรรมได้ ส่วนของทางตะวันออกนั้นคือบริเวณเขตป่าฝน และแม่น้ำซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ทางตะวันออกจะเป็นที่ตั้งของเมืองท่าที่สำคัญเช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เป็นต้น

กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งนับว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานในช่วงสมัยการก่อสร้าง กำแพงเมืองจีน หรือ Great Wall of China มักปรากฏในวรรณกรรมจีน นิทาน และภาพยนตร์มากมายที่มักนำเรื่องราวของกำแพงเมืองจีนมาเล่าในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป กำแพงเมืองจันนั้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเป็นสถานที่ซึ่งถูกยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกในปัจจุบัน

กำแพงเมืองจีนนั้นมีประวัติศาสตร์มายาวนานในสมัยจีนโบราณ สันนิฐานว่าถูกสร้างขึ้นมาประมาณ 2,500 ปีก่อนพุทธกาล ก่อนสมัยของจิ๋นซีฮ่องเต้ซะอีก โดยจุดประสงค์เพื่อป้องกันการรุกรานจากชาวฮั๋นซึ่งเป็นศัตรูจากแดนเหนือ มักเข้ามาแย่งชิงอาหารจากชาวบ้าน เริ่มแรกกำแพงเมืองจีนยังไม่สร้างที่มีความยาวอย่างที่เห็นในปัจจุบัน คาดว่ามีการต่อเติมขึ้นมาภายหลังยุคแรก โดยการต่อเติมนั้นเริ่มในช่วงราชวงศ์ฉิน ครั้นเมื่อชาวฮั๋นรุกรานหนักขึ้น กำแพงยิ่งสร้างยาวมากขึ้นไปอีก จนมีการเรียกอีกชื่อว่า กำแพงหมื่นลี้

ทางนักโบราณคดีของจีนจากสำนักงานมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีน ได้ทำการวัดความยาวของกำแพงเมืองจีน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2012 และระบุว่านี้คือกำแพงเมืองที่ยาวที่สุดในโลกที่ก่อสร้างโดยมนุษย์ ซึ่งวัดความยาวได้ถึง 21,196.18 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15 มณฑล และยังถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ซึ่งมีการระบุว่ากำแพงเมืองจีนนั้นสามารถมองเห็นได้จากอวกาศ แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถมองเห็นด้วยเนื่องจากความสูงมากเกินไป กำแพงเมืองจีนนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2530 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

 

ความเป็นมาของประเทศจีน

ประเทศจีน (China) เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาก รวมถึงเป็นประเทศมหาอำนาจแห่งหนึ่งของโลก ประเทศจีนนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลกด้วยเนื้อที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร รวมถึงเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลกด้วยจำนวนกว่า 1.3 – 1.4 พันล้านคน ซึ่งภายในประเทศนั้นถูกปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ แบ่งการปกครองออกเป็น 23 มณฑล และ 5 เขตการปกครองตนเอง รวมถึงมีเขตการปกครองพิเศษคือ ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ประเทศจีนนั้นถือว่ามีประชากรหนาแน่นทั้งในประเทศ รวมถึงมีการกระจายไปตามประเทศต่างๆทั่วโลก ส่วนใหญ่ประชากรจะรวมตัวกันในเขตเศรษฐกิจตามเมืองใหญ่ เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เป็นต้น

ประเทศจีน ถือว่าเป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายมาก พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ 60% จะเป็นพื้นที่แห้งแล้งในเขตทะเลทราย นอกจากนั้นจะแบ่งเป็นภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูงของเทือกเขาหิมาลัย ป่าฝนดิบชื้น แม่น้ำขนาดใหญ่ที่ติดอันดับโลก นอกจากนี้ประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จากวรรณกรรมโบราณที่เล่าต่อๆกันมา รวมถึงกำแพงเมืองจีน ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศนี้อย่างมาก ในปัจจุบันประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เติบโตเป็นอันดับต้นๆของโลก มีการนำสินค้าของประเทศส่งออกมากมาย รวมถึงการเติบโตของเมืองใหญ่ๆ สิ่งปลูกสร้างที่น่าทึ้ง รวมถึงเป็นประเทศที่เป็นแหล่งรวมของธนาคารโลก และการถือหุ้นขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ประเทศยังมีการเตรียมพร้อมของกองทัพทางทหารขนาดใหญ่ รวมถึงประเทศมีศักยภาพทั้งด้านวิชาการ นักวิเคราะห์การทหารที่เพรียบพร้อมมากที่สุดในโลกด้วย