ความเป็นมาของประเทศจีน

ประเทศจีน (China) เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาก รวมถึงเป็นประเทศมหาอำนาจแห่งหนึ่งของโลก ประเทศจีนนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลกด้วยเนื้อที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร รวมถึงเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลกด้วยจำนวนกว่า 1.3 – 1.4 พันล้านคน ซึ่งภายในประเทศนั้นถูกปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ แบ่งการปกครองออกเป็น 23 มณฑล และ 5 เขตการปกครองตนเอง รวมถึงมีเขตการปกครองพิเศษคือ ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ประเทศจีนนั้นถือว่ามีประชากรหนาแน่นทั้งในประเทศ รวมถึงมีการกระจายไปตามประเทศต่างๆทั่วโลก ส่วนใหญ่ประชากรจะรวมตัวกันในเขตเศรษฐกิจตามเมืองใหญ่ เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เป็นต้น

ประเทศจีน ถือว่าเป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายมาก พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ 60% จะเป็นพื้นที่แห้งแล้งในเขตทะเลทราย นอกจากนั้นจะแบ่งเป็นภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูงของเทือกเขาหิมาลัย ป่าฝนดิบชื้น แม่น้ำขนาดใหญ่ที่ติดอันดับโลก นอกจากนี้ประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จากวรรณกรรมโบราณที่เล่าต่อๆกันมา รวมถึงกำแพงเมืองจีน ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศนี้อย่างมาก ในปัจจุบันประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เติบโตเป็นอันดับต้นๆของโลก มีการนำสินค้าของประเทศส่งออกมากมาย รวมถึงการเติบโตของเมืองใหญ่ๆ สิ่งปลูกสร้างที่น่าทึ้ง รวมถึงเป็นประเทศที่เป็นแหล่งรวมของธนาคารโลก และการถือหุ้นขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ประเทศยังมีการเตรียมพร้อมของกองทัพทางทหารขนาดใหญ่ รวมถึงประเทศมีศักยภาพทั้งด้านวิชาการ นักวิเคราะห์การทหารที่เพรียบพร้อมมากที่สุดในโลกด้วย