ประวัติศาสตร์ชาติจีน

ประเทศจีนถือว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งในสมัยก่อนปกครองด้วยราชวงศ์ ต่อมาได้เปลี่ยนการปกครองมาเป็นระบบนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ชาติจีนนั้นเกิดขึ้นในช่วงสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งก่อตั้งโดยชาวแมนจูเรีย ซึ่งเป็นเพียงกลุ่มคนเร่ร่อนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เกิดขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่งมีการก่อตั้งรัฐแมนจูขึ้นมา ในตอนนั้นได้มีการจับชาวจีนมาเป็นทาสจำนวนมาก ซึ่งนู่เฮอร์ฮา ขุนนางของราชวงศ์หมิงได้ตั้งตนเป็น จักรพรรดิไท่จู่ เพื่อปกครองแผ่นดินจีนและเริ่มมีการปกครองทางด้านการทหารขึ้น นอกจากนี้ราชวงศ์ของชาวแมนจูเรียยังได้ทำสงครามยึดครองมองโกเลีย และ เกาหลีในขณะนั้น

ช่วงราวปี พ.ศ. 2455 ทำมีการโค่นล้มอำนาจของราชวงศ์ชิง ซึ่งการโค่นล้มอำนาจนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใหม่ของประเทศ ซึ่งการโค่นอำนาจราชวงศ์ในครั้งนั้นนำโดย หัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋ง ดร. ชุน ยัตเชน ซึ่งนำทัพโค่นล้มอำนาจได้สำเร็จและนำไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตย ในการโค่นล้มอำนาจครั้งนั้นอันเนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของสภาพประเทศ และผู้นำทัพของจักรพรรดิแมนจูเรียไม่มีอำนาจพอที่จะปกครองประเทศแล้ว ซึ่งในระยะเวลาการปกครองมากว่า 300 ปีนั้น ได้มีการแย่งชิงอำนาจในหมู่ราชวงศ์ ทำให้ประชาชนทำได้ความเสื่อมโทรมและยากจน พื้นดินไม่มีที่ทำกินเนื่องจากการห่ำหั่นกันเองในหมู่ราชวงศ์

ในช่วงปี พ.ศ. 2492 ประเทศจีนเกิดภาวะสงครามกลางเมืองขึ้น และเกิดสู้รบกันระหว่างพรรคก๊กมินตั๋ง และพรรคปกครองของสาธารณรัฐจีน ซึ่งแบ่งเป็นฝ่ายหนึ่งกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพื่อช่วงชิงอำนาจการปกครองของประเทศ ซึ่งสงครามในครั้งนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้รับชัยชนะและประกาศประเทศให้เป็น สาธารณรัฐประชาชนจีนในที่สุด สำหรับพรรคก๊กมินตั๋งนั้นได้ล่าถอยไปยังเกาะไต้หวัน