กุ้ยหลิน ดินแดนแห่งเทพนิยาย

กุ้ยหลิน คือ สถานที่ธรรมชาติแห่งหนึ่งที่นิยมมากที่สุดของจีน ด้วยความสวยงามของมันทำให้ถือว่าเป็นดินแดนแห่งเทพนิยายและวรรณกรรมหลายเรื่องของจีน กุ้ยหลิน ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ กุ้ยหลิง ประกอบด้วยแม่น้ำหลี่ ที่ปกคลุมที่เต็มไปด้วยหุบเขาสูงที่สวยงาม ท่ามกลางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์มากที่สุดของจีน ซึ่งทางการได้มีการอนุรักษ์ไว้ไม่ให้เสื่อมสภาพ กุ้ยหลินจึงถือว่าเป็น สวรรค์บนดิน กุ้ยหลินนั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่ปรากฏตาม ภาพวาด, วรรณกรรม, เทพนิยาย รวมถึง ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ มากมาย ด้วยเพราะว่าทัศนียภาพที่สวยงามราวกับแดนฝัน

กุ้ยหลินยังมีสถานที่ตามธรรมชาติที่สวยงามมากมาย ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เห็นความงดงามของธรรมชาติรอบนั้น เช่น เขาวงช้าง เป็นลักษณะของหน้าผาหินที่มีลักษณะเหมือนกับงวงช้าง ซึ่งมีเรื่องเล่าของชาวบ้านว่า มีช้างซึ่งเป็นพาหนะของเทพเจ้า ลงมาพบแม่น้ำแห่งนี้และดื่มน้ำรวมติดใจจนไม่อยากกลับขึ้นสวรรค์

ถ้ำขลุ่ยอ้อ คือถ้ำที่มีความสวยงามที่สุดของกุ้ยหลิน ภายในประกอบด้วยหินงอก หินย้อยที่ตระกาลตาจำนวนมาก ซึ่งบริเวณนี้มีผู้ชมเข้ามาชมถ้ำแห่งนี้จำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งได้มีการติดตั้งแสงสีที่สวยงามภายในถ้ำ รวมถึงมีการจัดฉายโปรเจคเตอร์ และการจัดการแสดงพื้นบ้านด้วย

ภูเขาวงพระจันทร์ เป็นจุดเด่นของกุ้ยหลินเลยทีเดียว ซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสูงมีส่วนตรงกลางซึ่งเป็นหินที่ทะลุออกไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อมองจากด้านล่างในระยะไกล จะเห็นเป็นรูปคล้ายพระจันทร์เสี้ยว มีเรื่องเล่าตามตำนานพื้นบ้านว่า มีทหารแม่ทัพในสมัยโบราณที่สามารถยิงธนูใส่ภูเขาจนภูเขาทะลุได้