ภูมิศาสตร์ของประเทศจีน

ประเทศจีนนั้นมีขนาดใหญ่ถึง 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองจากรัสเซีย และ แคนนาดา แต่พื้นที่นั้นกลับเป็นข้อมูลที่ไม่แน่นอน บ้างก็ว่าอันดับ 3 บ้างก็ว่าอันดับ 4 ซึ่งความใหญ่ของภูมิประเทศทำให้มีภูมิศาสตร์ สภาพอากาศที่แตกต่างกันมาของพื้นที่ ซึ่งในแต่ละพื้นที่นั้นมีลักษณะที่ต่างกัน รวมถึงเป็นประเทศที่ติดกับชายแดนประเทศอื่นๆถึง 14 ประเทศ ซึ่งมีพรมแดนทางบกที่ทางยาวถึง 21,117 กิโลเมตร ซึ่งยาวที่สุดในโลกด้วย

ประเทศจีนนั้น ส่วนใหญ่จะมีเนื้อที่ของทะเลทรายมากกว่าพื้นที่อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปอีกหลายพื้นที่ ซึ่งตามแนวชายฝั่งที่ติดกับทะเลเหลืองและทะเลจีนตะวันออก ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มและมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น นอกจากนี้ยังมีเขตที่ราบสูงมองโกเลียทางตอนเหนือซึ่งประกอบด้วยทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ทางตอนใต้ประกอบด้วยหุบเขา แนวเขา และดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ และยังมีเทือกเขาสูงตามแนวเทือกเขาหิมาลัยซึ่งครึ่งหนึ่งของยอดเขาเอเวอร์เรสต์อยู่ทางเขตแดนของประเทศจีน  อีกทั้งประเทศจีนยังประกอบด้วยทะเลทรายที่แห้งแล้งถึง 2 แห่ง คือ ทะเลทรายทาคลามากัน และ ทะเลทรายโกบี

พื้นที่อาศัยในเขตใกล้กับทะเลทรายมักเจอปัญหาสภาวะอากาศที่รุนแรง เช่น พายุทะเลทราย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำที่ต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณทะเลทรายโกบี บริเวณดังกล่าวมักเกิดปัญหาภัยแล้งยาวนานและไม่สามารถทำเกษตรกรรมได้ ส่วนของทางตะวันออกนั้นคือบริเวณเขตป่าฝน และแม่น้ำซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ทางตะวันออกจะเป็นที่ตั้งของเมืองท่าที่สำคัญเช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เป็นต้น