ประวัติศาสตร์ชาติจีน

ประเทศจีนถือว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งในสมัยก่อนปกครองด้วยราชวงศ์ ต่อมาได้เปลี่ยนการปกครองมาเป็นระบบนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ชาติจีนนั้นเกิดขึ้นในช่วงสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งก่อตั้งโดยชาวแมนจูเรีย ซึ่งเป็นเพียงกลุ่มคนเร่ร่อนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เกิดขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่งมีการก่อตั้งรัฐแมนจูขึ้นมา ในตอนนั้นได้มีการจับชาวจีนมาเป็นทาสจำนวนมาก ซึ่งนู่เฮอร์ฮา ขุนนางของราชวงศ์หมิงได้ตั้งตนเป็น จักรพรรดิไท่จู่ เพื่อปกครองแผ่นดินจีนและเริ่มมีการปกครองทางด้านการทหารขึ้น นอกจากนี้ราชวงศ์ของชาวแมนจูเรียยังได้ทำสงครามยึดครองมองโกเลีย และ เกาหลีในขณะนั้น

ช่วงราวปี พ.ศ. 2455 ทำมีการโค่นล้มอำนาจของราชวงศ์ชิง ซึ่งการโค่นล้มอำนาจนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใหม่ของประเทศ ซึ่งการโค่นอำนาจราชวงศ์ในครั้งนั้นนำโดย หัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋ง ดร. ชุน ยัตเชน ซึ่งนำทัพโค่นล้มอำนาจได้สำเร็จและนำไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตย ในการโค่นล้มอำนาจครั้งนั้นอันเนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของสภาพประเทศ และผู้นำทัพของจักรพรรดิแมนจูเรียไม่มีอำนาจพอที่จะปกครองประเทศแล้ว ซึ่งในระยะเวลาการปกครองมากว่า 300 ปีนั้น ได้มีการแย่งชิงอำนาจในหมู่ราชวงศ์ ทำให้ประชาชนทำได้ความเสื่อมโทรมและยากจน พื้นดินไม่มีที่ทำกินเนื่องจากการห่ำหั่นกันเองในหมู่ราชวงศ์

ในช่วงปี พ.ศ. 2492 ประเทศจีนเกิดภาวะสงครามกลางเมืองขึ้น และเกิดสู้รบกันระหว่างพรรคก๊กมินตั๋ง และพรรคปกครองของสาธารณรัฐจีน ซึ่งแบ่งเป็นฝ่ายหนึ่งกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพื่อช่วงชิงอำนาจการปกครองของประเทศ ซึ่งสงครามในครั้งนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้รับชัยชนะและประกาศประเทศให้เป็น สาธารณรัฐประชาชนจีนในที่สุด สำหรับพรรคก๊กมินตั๋งนั้นได้ล่าถอยไปยังเกาะไต้หวัน

ความเป็นมาของประเทศจีน

ประเทศจีน (China) เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาก รวมถึงเป็นประเทศมหาอำนาจแห่งหนึ่งของโลก ประเทศจีนนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลกด้วยเนื้อที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร รวมถึงเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลกด้วยจำนวนกว่า 1.3 – 1.4 พันล้านคน ซึ่งภายในประเทศนั้นถูกปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ แบ่งการปกครองออกเป็น 23 มณฑล และ 5 เขตการปกครองตนเอง รวมถึงมีเขตการปกครองพิเศษคือ ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ประเทศจีนนั้นถือว่ามีประชากรหนาแน่นทั้งในประเทศ รวมถึงมีการกระจายไปตามประเทศต่างๆทั่วโลก ส่วนใหญ่ประชากรจะรวมตัวกันในเขตเศรษฐกิจตามเมืองใหญ่ เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เป็นต้น

ประเทศจีน ถือว่าเป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายมาก พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ 60% จะเป็นพื้นที่แห้งแล้งในเขตทะเลทราย นอกจากนั้นจะแบ่งเป็นภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูงของเทือกเขาหิมาลัย ป่าฝนดิบชื้น แม่น้ำขนาดใหญ่ที่ติดอันดับโลก นอกจากนี้ประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จากวรรณกรรมโบราณที่เล่าต่อๆกันมา รวมถึงกำแพงเมืองจีน ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศนี้อย่างมาก ในปัจจุบันประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เติบโตเป็นอันดับต้นๆของโลก มีการนำสินค้าของประเทศส่งออกมากมาย รวมถึงการเติบโตของเมืองใหญ่ๆ สิ่งปลูกสร้างที่น่าทึ้ง รวมถึงเป็นประเทศที่เป็นแหล่งรวมของธนาคารโลก และการถือหุ้นขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ประเทศยังมีการเตรียมพร้อมของกองทัพทางทหารขนาดใหญ่ รวมถึงประเทศมีศักยภาพทั้งด้านวิชาการ นักวิเคราะห์การทหารที่เพรียบพร้อมมากที่สุดในโลกด้วย