มณฑลเสฉวนต้นกำเนิดชาวฮั่น

มณฑลเสฉวน หรือ ซื่อชวนเป็นมณฑลหนึ่งของประเทศจีน มีเมืองเอกชื่อเฉิงตู เป็นเมืองต้นกำเนิดของราชวงศ์ฮั่นที่ยาวนานของจีน มณฑลเสฉวนอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนตอนบนของแม่น้ำแยงซีเกียง มีพื้นที่ 485,000 ตารางกโลเมตร มีประชากรประมาณ 87,250,000 คน นับเป็นมณฑลที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของจีน ทั้งขนาดพื้นที่และจำนวนประชากร ความหนาแน่น 180ต่อกิโลเมตร จีดีพี 655.6 พันล้านเหรินหมินปี้ ต่อประชากร 7,510 ชื่อ เสฉวน มีความหมายว่า แม่น้ำสี่สาย เพราะมณฑลเสฉวนตั้งอยู่บนพื้นที่ของแม่น้ำ 3 สายมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำแยงซีเกียง, แม่น้ำหลินเจียง, แม่น้ำจินซางเจียง สภาพอากาศเป็นแบบกึ่งร้อนชื้น สภาพโดยทั่วไปจะมีความชื้นในอากาศสูง สภาพอากาศจึงค่อนข้างครึ้มไม่ค่อยมีแสงแดด โดยในรอบสัปดาห์จะมีแสงแดดหรือเห็นพระอาทิตย์เพียงไม่กี่วัน แต่จะมีหมอกปกคลุมเป็นปกติ จนได้รับฉายาว่า เมืองในหมอกหรือ หมาเห่าพระอาทิตย์ และได้รับการกล่าวขานว่า เพราะสภาพอากาศเป็นเช่นนี้ ผู้หญิงในมณฑลเสฉวนมีผิวสวยที่สุดในประเทศจีนในทางประวัติศาสตร์เคยเป็นราชธานีก๊กสู่ฮั่นของเล่าปี่และขงเบ้งในสมัยสามก๊ก ปลายราชวงศ์ฮั่น ขงเบ้งได้เลือกเอาเสฉวนเป็นราชธานีของก๊กสู่ เพื่อหมายฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่น   มณฑลเสฉวน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน    พื้นที่ทางตอนบนเป็นเทือกเขาสูงติดกับมณฑลกานซู่และมณฑลส่านซี ในพื้นที่มีชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองเผ่าอาปา-ทิเบต-เชียงอาศัยอยู่ พื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของมณฑลเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำสำคัญหลายสาย เช่น แม่น้ำยาลอง แม่น้ำต้าตู้ แม่น้ำหมินเจียง แม่น้ำหลิ่ง และแม่น้ำแยงซีเกียง เป็นแหล่งอารยธรรมที่มีอายุกว่า 2,300 ปี นับเป็นมณฑลที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจีน มีประชากรรวมกันมากกว่า 110 ล้านคน