กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งนับว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานในช่วงสมัยการก่อสร้าง กำแพงเมืองจีน หรือ Great Wall of China มักปรากฏในวรรณกรรมจีน นิทาน และภาพยนตร์มากมายที่มักนำเรื่องราวของกำแพงเมืองจีนมาเล่าในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป กำแพงเมืองจันนั้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเป็นสถานที่ซึ่งถูกยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกในปัจจุบัน

กำแพงเมืองจีนนั้นมีประวัติศาสตร์มายาวนานในสมัยจีนโบราณ สันนิฐานว่าถูกสร้างขึ้นมาประมาณ 2,500 ปีก่อนพุทธกาล ก่อนสมัยของจิ๋นซีฮ่องเต้ซะอีก โดยจุดประสงค์เพื่อป้องกันการรุกรานจากชาวฮั๋นซึ่งเป็นศัตรูจากแดนเหนือ มักเข้ามาแย่งชิงอาหารจากชาวบ้าน เริ่มแรกกำแพงเมืองจีนยังไม่สร้างที่มีความยาวอย่างที่เห็นในปัจจุบัน คาดว่ามีการต่อเติมขึ้นมาภายหลังยุคแรก โดยการต่อเติมนั้นเริ่มในช่วงราชวงศ์ฉิน ครั้นเมื่อชาวฮั๋นรุกรานหนักขึ้น กำแพงยิ่งสร้างยาวมากขึ้นไปอีก จนมีการเรียกอีกชื่อว่า กำแพงหมื่นลี้

ทางนักโบราณคดีของจีนจากสำนักงานมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีน ได้ทำการวัดความยาวของกำแพงเมืองจีน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2012 และระบุว่านี้คือกำแพงเมืองที่ยาวที่สุดในโลกที่ก่อสร้างโดยมนุษย์ ซึ่งวัดความยาวได้ถึง 21,196.18 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15 มณฑล และยังถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ซึ่งมีการระบุว่ากำแพงเมืองจีนนั้นสามารถมองเห็นได้จากอวกาศ แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถมองเห็นด้วยเนื่องจากความสูงมากเกินไป กำแพงเมืองจีนนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2530 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส